Finanse

Czy bezrobocie spada?

We wszystkich badaniach opinii publicznej, mających wskazać jaki element życia codziennego jest najważniejszy, praca wskazywana…