Ekonomiczna wolność i rozdział gospodarki od Państwa

Kiedy świat ekonomii poddawał się poglądom nauk ekonomicznych można było śmiało odnieść wrażenie, że takie podejście musi wiązać się z gospodarczym sukcesem. W Europie pod tym względem przodowały kraje anglojęzyczne, gdzie naprawdę udało się wprowadzić rozdział gospodarki od państwa. Kraje angielskie należały do pierwszych pionierów idei, którą w naukach ekonomicznych określano jako liberalizm gospodarczy. Zakładał on właśnie pełny rozdział gospodarki od państwowej doktryny i państwowego zarządu. Zasadniczo w Anglii taki model gospodarki próbowano wprowadzić już w szesnastym i siedemnastym wieku. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że ten model funkcjonował do lat dwudziestych dwudziestego wieku, a więc do pierwszej wojny światowej. Jak sama nazwa wskazuje liberalizm wiązał się z wolnością gospodarczą, której jednak nie wolno było mylić z kapitalizmem, chociaż oczywiście sporo było w tym pokrewieństwa i podobieństwa. Na świecie niestety ale liberalizm się nie przyjął, chociaż oczywiście próbowano go zaproponować również innym ustrojom [1]. Niestety, ale przez tą gospodarczą epokę pojawiło się wiele problemów społecznych. Do największych należało oczywiście powstanie tak zwanej klasy robotniczej. To pojęcie akurat wpisało się w światową gospodarkę i tak naprawdę w różnych formach funkcjonuje w gospodarce do dzisiaj.Poprzez liberalizm należy rozumieć wszystko to, co się wiązało z uwolnieniem się procesów gospodarczych od państwowego zarządu. Powstało dzięki temu wiele prywatnych zakładów i prywatnych manufaktur a tysiące najsprytniejszych i najbardziej obrotnych ludzi dorobiło się dzięki temu ogromnych majątków, które po dzisiaj dzień przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Niestety, ale powstały też ogromne różnice społeczne oraz podział na klasy społeczne, a to już miało wymierny wpływ na ludzi w ujęciu cywilizacyjnym i makroekonomicznym. Chcąc nie chcąc musiało stać się tak, że w krajach gdzie liberalizm się przyjął były podziały na ludzi bardzo biednych i bardzo bogatych. Oczywiście ten rozdział gospodarki od państwa był w pewnym sensie taki nijaki, ponieważ państwo zbierało od bogatych przedsiębiorców żniwa w postaci ogromnych podatków. Stąd też trudno powiedzieć, czy liberalizm był dobry czy był zły. Na pewno bez niego nie powstało by wiele firm i fabryk a kto wie, czy możliwa byłaby w ogóle rewolucja przemysłowa. I powiedzmy sobie to szczerze, że dzisiaj tak funkcjonują największe na świecie gospodarki. Funkcjonują na zasadach wolno rynkowych, czyli można by nawet nazwać to liberalizmem w nowoczesnym wydaniu. I również dzisiaj powstają poprzez to ogromne podziały na biednych i bogatych. Jednakże dzisiaj każdy jest kowalem własnego losu i nie można powiedzieć niczego złego na temat bogatych przedsiębiorców, ponieważ budują oni gospodarkę wolnorynkową. Kiedyś określało się to jako liberalizm a dzisiaj jest to po prostu wolny rynek, na którym każdy może produkować i wytwarzać co tylko chce.