Co powinna zawierać umowa franczyzy?

Osoby planujące rozpoczęcie własnego biznesu często długo szukają pomysłu na swoją działalność. Bardzo dobrym rozwiązaniem może być w tej sytuacji prowadzenie biznesu na zasadzie franczyzy. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że rozpoczęcie takiej  działalności obciążone jest dużo mniejszym ryzykiem niepowodzenia. Warto zatem wiedzieć, na czym tak naprawdę polega ten model biznesowy, jakie przynosi korzyści i co powinna zawierać umowa franczyzy.

Czym jest franczyza?

Należy zacząć od tego, co to jest franczyza i na czym tak właściwie polega ten model działalności . Ogólnie rzecz ujmując, to sposób prowadzenia własnego biznesu pod cudzą marką. Innymi słowy, przedsiębiorca prowadzi swój biznes pod szyldem istniejącej już firmy, która udziela odpowiedniego zezwolenia na korzystanie z jej wizerunku. Zgoda ta przyznawana jest na podstawie umowy franczyzy. Oprócz samego znaku towarowego franczyzodawca przekazuje również franczyzobiorcy swoje know-how dotyczące prowadzenia biznesu i sprzedaży towarów bądź usług. Oznacza to, że franczyzobiorca ma obowiązek prowadzenia biznesu wedle ściśle ustalonych wytycznych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wspomniane wytyczne zostały już sprawdzone na rynku, a tym samym ich stosowanie daje bardzo dużą szansę na osiągnięcie sukcesu.

Umowa franczyzy – co to jest?

Jak wspomniano, współpraca między franczyzodawcą a franczyzobiorcą odbywa się na podstawie umowy franczyzy. Pamiętać trzeba, że jest ona umową nienazwaną. Oznacza to, że nie została uregulowana w Kodeksie Cywilnym bądź innych przepisach prawnych. Zasady i warunki umowy franczyzy obie strony ustalić mogą w sposób dowolny. Ważne jest jednak, aby zawierała ona pewne niezbędne elementy, które pozwolą na dobrą współpracę między obiema stronami oraz na uniknięcie ewentualnych nieporozumień.

Jakie elementy zawierać powinna umowa franczyzy?

Każda umowa franczyzy zawierać powinna kilka niezbędnych informacji. Przede wszystkim musi określać cel prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa i obowiązki obu jej stron. To jednak nie wszystko, co powinno znaleźć się w umowie między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. W dokumencie określony powinien być także czas, na jaki umowa jest zawierana. Poza tym zawierać musi dane dotyczące wysokości i terminu opłat związanych z korzystaniem z franczyzy, informacje dotyczące zabezpieczenia przekazanego przez franczyzodawcę know-how, znaku towarowego oraz innych informacji chronionych prawnie, informacje dotyczące możliwości prowadzenia przez franczyzobiorcę działalności biznesowej poza umową franczyzy oraz informacje dotyczące kwestii marketingowych.

Na koniec warto wspomnieć, że umowa franczyzy określać powinna również to, w jaki sposób franczyzodawca kontrolować będzie działalność franczyzobiorcy. Dlaczego podpisanie umowy franczyzy jest ważne?  Zawarte w umowie franczyzy przepisy muszą być jasne i klarowne dla obu stron. Zapewni to dobrą współpracę i ograniczy do minimum ewentualne nieporozumienia. Dzięki niej obie strony doskonale wiedzą, na jakich zasadach działają i współpracują.

Dla kogo franczyza to dobry wybór?

Wiedząc, co to jest umowa franczyzy, warto zastanowić się, dla kogo jest to dobre rozwiązanie. Przede wszystkim to dobry wybór dla tych osób, które nie mogą znaleźć dla siebie odpowiedniej niszy na rynku. Jest to również ciekawe rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze zbyt dużego doświadczenia oraz środków finansowych na to, aby rozpocząć biznes pod własną marką. Jak wspomniano na początku, franczyza daje duże poczucie bezpieczeństwa. Biznes prowadzi się bowiem na podstawie sprawdzonych już na rynku zasad. Dziś firmy udzielające franczyzy działają w niemal każdej branży. Dobrym przykładem choćby w gastronomii jest Mexican Street Food (https://crazycorn.pl/franczyza-fast-food-kielce/) – marka udzielająca franczyzy na prowadzenie biznesu pod swoim szyldem np. w Kielcach. Szeroka oferta firm franczyzowych sprawia, że każdy przedsiębiorca jest w stanie znaleźć dobrą dla siebie opcję.