Jak rygląda proces poszukiwania wody na działce?

studnia

Budowa studni na działce może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia dostęp do dużo lepszego ujęcia wody niż np. z miejskich wodociągów, można także uzyskać spore oszczędności wynikające z całkowitego lub częściowego uniezależnienia się od lokalnych dostawców wody. Woda może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, a po oczyszczeniu może pełnić inne funkcje.

Jak sprawdzić, czy na działce znajduje się woda?

Poszukiwanie wody na działce można rozpocząć od sprawdzenia mapy hydrologicznej danego terenu. Mapa wskazuje, czy na danym terenie przepływają wody gruntowe i na jakim poziomie się znajdują. Jeżeli woda znajduje się na zbyt dużej głębokości, budowanie studni może być zbyt kosztowne. Na podstawie informacji, że w danym miejscu znajdują się wody gruntowe, można wykopać szpadlem dołek na głębokość około pół metra, jeśli po jakimś czasie pojawi się woda, to znaczy, że jej poziom jest wysoki i można w tym miejscu budować studnię. Warto także skorzystać z usług specjalistów, którzy zajmują się budowaniem studni i korzystają z profesjonalnych technik wykrywania wody. Poszukiwanie wody na działce w przeszłości było domeną różdżkarza, ale obecnie działanie pól elektromagnetycznych, linie wysokiego napięcia, stacje nadawcze, sprawiają, że metoda ta daje błędne wyniki. Popularnym sposobem na szukanie wody pod studnie jest również obserwowanie roślinności, jeśli na działce rosną turzyce i sity, to jest to wskazanie na wysoki poziom wód gruntowych.

Poszukiwanie wody na działce – stosowane techniki

Poszukiwanie wody na działce można przeprowadzić za pomocą kilku profesjonalnych metod, należą do nich:

 – metoda elektrooporowa

 – metoda potencjałowa,

 – próbne odwierty.

Poszukiwanie wody na działce za pomocą metody elektrooporowej jest dużo skuteczniejsze w porównaniu do innych sposobów. Umożliwia badanie gruntu na różnych głębokościach, a przy tym jest działaniem mało inwazyjnym, nie narusza struktury gleby. Technika ta wykorzystuje zjawisko przewodzenia prądu przez skały. W warstwach wodonośnych występuje wyższy opór elektryczny niż w tych, które nie przepuszczają wody, np. iły, glina. Jeśli występuje duży opór elektryczny, to może oznaczać, ze szukanie wody pod studnie zakończy się sukcesem. Metoda elektrooporowa pozwala na badanie warstw znajdujących się nawet kilkadziesiąt metrów w głąb ziemi. Stosowana jest również w przemyśle oraz gospodarstwach rolniczych.

Metoda potencjałowa wykorzystywana jest z reguły na zboczach górskich, polega ona na badaniu różnic naturalnych potencjałów w gruncie. Próbne odwierty są dosyć kosztowną techniką, są stosowane do ustalania głębokości warstwy wodonośnej oraz ciśnienia wody. Poszukiwanie wody na działce nie jest raczej przeprowadzane za pomocą tej metody, jest ona kosztowna i wykorzystywana do dużych ujęć wody. Zazwyczaj szukanie wody pod studnie jest dosyć drogim przedsięwzięciem, dlatego bardziej opłacalne jest wynajęcie firmy, która po wykryciu warstw wodonośnych metodą elektrooporową albo potencjałową może przystąpić od razu do prac wiertniczych.