Sprzedaż spółki z o.o. – jak sprzedać gotową spółkę?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od lat cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Powodem jest fakt, iż mają bardzo wiele zalet, przy czym są niemal całkowicie wolne od wad. Osoby chcące prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą zdecydować się na jej założenie od zera bądź zakup gotowej spółki. Jak wygląda sprzedaż gotowych spółek z o.o.?

Czym jest gotowa spółka?

Na początku warto wyjaśnić, czym w ogóle jest gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Definicja wskazuje, że jest to działalność, która została już wcześniej zarejestrowana, a zatem jej właściciel wziął na siebie wszelkie obowiązki formalne związane z jej założeniem. Zazwyczaj bowiem dopełnienie wszelkich formalności rejestracyjnych zajmuje od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Tymczasem zakup gotowej spółki z o.o. można przeprowadzić już w ciągu 1-2 dni i niemal od razu stać się jej zarządcą. Dużą popularnością cieszą się obecnie czyste spółki z o.o., które są gotowe do sprzedaży. Czym charakteryzuje się owa czysta spółka? Otóż jest to podmiot, który w praktyce istnieje jedynie na papierze. Spółka ta nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej, nie posiada więc zadłużenia, kontrahentów czy żadnych licencji ani koncesji. Czystą spółkę mogą z powodzeniem zakupić osoby, które chcą zacząć od przysłowiowego zera, jednak nie chcą tym samym przechodzić przez wszelkie kwestie formalizujące powstanie nowego podmiotu gospodarczego.

Jak sprzedać gotową spółkę z o.o.?

Z perspektywy osoby, która stworzyła spółkę z o.o., bardzo istotne jest, jak wygląda jej sprzedaż. W pewnych aspektach ma znaczenie, czy spółka prowadziła działalność gospodarczą, czy też nie. Niemniej jednak warto skupić się przede wszystkim na formalnościach. Jak sprzedać gotową spółkę? W przypadku spółki z o.o. wystarczy sprzedać wszystkie jej udziały. Może, choć nie musi, zakupić je jedna osoba bądź jeden podmiot gospodarczy. Sprzedaż gotowej spółki z o.o. odbywa się poprzez podpisanie umowy, która musi zostać poświadczona przez notariusza. Nie obejdzie się zatem bez odbycia wizyty w kancelarii notarialnej. W umowie muszą znaleźć się zapisy dotyczące ilości udziałów oraz ich wartości. Bardzo istotna jest również cena transakcyjna. Przy jej ustalaniu bardzo ważne jest, czy spółka prowadziła działalność gospodarczą, czy też nie. Jeśli tak, to przy ustanowieniu ceny należy wziąć pod uwagę przede wszystkim możliwości dochodowe spółki. Sprzedając dobrze prosperujący podmiot gospodarczy należy wyznaczyć znacznie wyższą cenę. Co ważne, przedsiębiorca może tutaj skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który wyceni jej wartość. Nieco inaczej jest w przypadku stworzenia gotowej, lecz czystej spółki z o.o., bowiem w tym przypadku nie ma mowy o podawaniu samej wartości spółki. Jej właściciel wycenia jedynie, ile chce otrzymać w zamian za swoją pracę włożoną w zarejestrowanie spółki. Zazwyczaj gotowa spółka jest do nabycia już za kilkaset złotych. Cena zależy jednak od tego, czy spółka została zarejestrowana do celów VAT, jakie posiada PKD oraz czy wraz z jej zakupem nabywcy przysługują jakieś dodatkowe świadczenia bądź usługi.

Jak wygląda proces sprzedaży?

Sam proces sprzedaży gotowej spółki jest bardzo łatwy – wystarczy udać się do notariusza i podpisać stosowną umowę. Niemniej jednak problemem może być znalezienie kupca. W tym celu warto wykorzystać internet, dodać ogłoszenie i czekać na odzew ze strony zainteresowanego. Należy również ustalić, kto pokrywa koszty wizyty u notariusza – może być to sprzedający, kupujący, lecz równie dobrze koszty można podzielić po połowie. Obecnie gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców, jednak należy po pierwsze trafnie je wycenić, po drugie zaś założyć spółkę w pożądanej przez kupujących branży. Warto mieć na uwadze, że sprzedaż gotowej spółki z o.o., także i takiej, która nie prowadziła dotąd działalności gospodarczej, jest całkowicie zgodny z prawem. Sprzedający nie korzysta z żadnych luk, może więc bez ograniczeń zakładać i sprzedawać spółki.